Trombeaspirasjon ved hjerteinfarkt?

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Trombeaspirasjon gir ingen tilleggsgevinst ved perkutan koronar intervensjon ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon.

Trombe i koronararterie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Perkutan koronar intervensjon, såkalt PCI-behandling, står sentralt i behandlingen av hjerteinfarkt med ST-elevasjonsinfarkt. Distal trombosering kan være et problem under inngrepet, men det er usikkert om samtidig trombeaspirasjon har noen effekt.

I en studie som nylig er publisert i The Lancet, ble nesten 11 000 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt randomisert til PCI-behandling med eller uten trombeaspirasjon (1). Etter ett års oppfølging var det ingen forskjell mellom gruppene hva gjaldt forekomsten av kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, kardiogent sjokk eller hjertesvikt, mens det var flere tilfeller av hjerneslag hos dem som hadde fått utført trombeaspirasjon.

– En metaanalyse som er inkludert i samme publikasjon, viser en svak mortalitetsgevinst av trombeaspirasjon, men gevinsten er ikke signifikant, sier overlege Bjørn Bendz ved hjerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Rutinemessig trombeaspirasjon ved ST-elevasjonsinfarkt kan derfor ikke anbefales, men det finnes noen pasienter som kan ha nytte av det. Dette må vurderes på individuell basis.

– Denne studien viser viktigheten av at det må utføres flere randomiserte studier med harde endepunkter før man kan konkludere med større sikkerhet. Trombeaspirasjon ved ST-elevasjonsinfarkt gjøres ikke rutinemessig ved norske sykehus som tilbyr PCI-behandling, sier Bendz.

Anbefalte artikler