Kan ebola smitte seksuelt?

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Ebola-RNA kan påvises i sæd i flere måneder etter gjennomgått ebolasykdom.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Ebola er en av våre mest fryktede virusinfeksjoner, med høy dødelighet. Smittemåten er primært via blod eller kroppsvæsker fra en smittet person – død eller levende. Det har vært uklart i hvilken grad overlevende menn fortsatt utgjør en smitterisiko ved seksuell kontakt. En kvinne i Liberia ble i mars i år smittet etter seksuell kontakt med en overlevende mann (1).

I en ny studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble sædprøver fra 100 menn som hadde overlevd ebolasykdom analysert for ebola-RNA med revers transkriptase-PCR (2). Forekomsten av ebola-RNA var fallende i tiden etter friskmelding, men kunne fortsatt påvises hos om lag en firedel etter 7 – 9 måneder.

– Denne studien viser at de som overlever ebolasykdom, kan være smittekilder i flere måneder og at nye ebolautbrudd kan skyldes seksuell smitte fra smittebærere lenge etter at de er blitt friske, sier Johan Bruun, professor emeritus i infeksjonsmedisin. – Erfaringene fra epidemien i Vest-Afrika viser dog at smittefaren er meget liten. Smitte kan dessuten forbygges ved bruk av kondom. Det er viktig at de som overlever ebolasykdom ikke blir stigmatisert, sier Bruun og henviser til en lederartikkel i New England Journal of Medicine (3).

Anbefalte artikler