Re: Praksiskonsulentordningen ved et veiskille

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Torkel Steen kommenterer i Tidsskrift nr. 20/2015 Odd Kvammes innlegg om praksiskonsulentordningen (1). Steen stiller kritiske spørsmål om praksiskonsulentordningens nytteverdi generelt og kommenterer praksiskonsulentordningen på Oslo universitetssykehus spesielt. Blant annet savner han nye versjoner av informasjonsbladet «Fastlegenytt».

  Oslo universitetssykehus har dessverre ikke hatt praksiskonsulentordning de siste to år. Vi er glade for at vi fra 1. november 2015 har fått en samhandlingsoverlege (tidligere fastlege) i 100 %-stilling sammen med en ny praksiskonsulent i 20 %-stilling. I den tiden Oslo universitetssykehus hadde praksiskonsulentordning (fra sammenslåingen av Oslo-sykehusene i 2009 til september 2013), bidro praksiskonsulentene på vesentlige områder til utvikling av samhandling i sykehuset.

  Eksempelvis deltok de i arbeid med utforming av en overordnet rutine for epikrise i Oslo universitetssykehus. Sammen med andre bidro de til en større oppgradering av «Veiviser for helsepersonell». Veiviseren er et oppslagsverk som hjelper helsearbeidere i og utenfor sykehus til å navigere i helsetjenesten i Oslo-området.

  Praksiskoordinator laget et «henvisningskart» til bruk for fastleger og andre henvisere da ny henvisningsstruktur ble etablert i Oslo universitetssykehus i 2012. Henvisningskartet ble også til nytte for medarbeidere internt i Oslo universitetssykehus. Praksiskonsulentene samlet post- og e-postadresser til alle fastleger i Oslo. De etablerte en passordbeskyttet liste med direktetelefoner til alle fastleger i Oslo, til bruk for samarbeidende helsepersonell. Praksiskoordinator var redaktør for infobladet «Fastlegenytt».

  Oslo universitetssykehus har vel 20 000 ansatte. Praksiskonsulentene hadde til sammen 1,3 stillingshjemmel fordelt på 5 personer. Ikke så rart da, kanskje, at Torkel Steen ikke har møtt dem personlig. Men kanskje har han hatt nytte av praksiskonsulentordningens innsats uten å være klar over det? Praksiskonsulent og samhandlingsoverlege er allerede i arbeid med pakkeforløp, Fastlegenytt samt andre saker i grenseflaten mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Vi ser mange områder der kompetansen medarbeiderne fra primærhelsetjenesten har, er viktig for å utvikle pasientens helsetjeneste videre.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media