Tove Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Strand

Tove Strand
07.09.2006
Ullevål universitetssykehus vil gjennomgå rutinene for håndtering av epikriser. Epikrisene sendes p.t. til fastlegene. Sykehuset ser imidlertid behovet for at også innleggende lege ved legevakten får...
Tove Strand
15.12.2015
Torkel Steen kommenterer i Tidsskrift nr. 20/2015 Odd Kvammes innlegg om praksiskonsulentordningen ( 1 ). Steen stiller kritiske spørsmål om praksiskonsulentordningens nytteverdi generelt og...