Liten bok til stor glede

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dietrichs, Espen

  hva er HJERNEN

  160 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-15-02441-7

  hva er HJERNEN hører hjemme i Universitetsforlagets serie kalt hva er-bøkene. Til sammen teller serien nå 52 titler. Det er svært stor spredning i valg av tema, men i flere av tekstene tar man opp tilgrensende spørsmål som hva er biologi, kropp, helse, medisin, hukommelse, kunstig intelligens, smerte, språk, psykologi og angst. I likhet med Dietrichs bok er serien ment som «… (en) introduksjon som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver». Sånn sett føler denne anmelder seg delvis hjemme i begge leire. Uansett opplevde jeg en stor glede da jeg la fra meg hva er HJERNEN. Det var som en selvopplevd parafrase av Knut Hamsun, kalt På gjengrodde engrammer. Dette til tross for at Dietrichs selv mer enn antyder en gryende avstand til paradigmet med proteinspor i hjernen som resultatet av tidligere opplevelser, innlæring og erfaring (s. 116).

  Språket er lett, og forfatteren viser til fulle sin overveldende kunnskap og innsikt. Fortellerevnen og den historiske oversikten, særlig tiden bakover til 1800-tallet, er imponerende. Han maner frem bildet av flere sterke personligheter fra min egen studietid og mye lenger bakover. Men blikket er også rettet fremover blant annet med henvisning til fremgangsrike miljøer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo. Det er befriende å lese hvordan Dietrichs fastslår at det er en avstand på «flere ligaer» mellom den menneskelige hjerne og den mest avanserte datamaskin, og det ligger sikkert ingen resignasjon i påstanden om at «menneskehjernen aldri vil bli i stand til å forstå seg selv fullt og helt».

  Forfatteren skriver ved flere anledninger at hjernen ved fødselen er tilnærmet fullt utviklet, i hvert fall med tanke på antall hjerneceller. Under henvisning til bruken av stamceller, men også på andre måter, reserverer han seg noe på dette punktet, blant annet i kapitlet Hjernen forandrer seg hele tiden. Om noe, savner jeg en omtale av hjerneutviklingen hos for tidlig fødte barn og i hvilken grad deres hjerne ved fødselen preger dem senere i livet.

  Hva er HJERNEN kom nærmest rekende forbi i form av en e-post fra forlaget. Litt overraskende ble jeg tilbudt et prøveeksemplar til bruk i undervisningen, hadde jeg bare visst hva forlaget siktet til. Hvilke temaer innen medisinsk og helsefaglig utdanning ville denne boken være aktuell for? Hvilket nivå og antall studenter likeså? På gymnaset lærte jeg forskjellen på statarisk (obligatorisk) og kursorisk (frivillig) pensum. Det er ingen tvil om at denne boken hører hjemme på listen over anbefalt tilleggslitteratur det er «verdt å lese». Der forsvarer den til gjengjeld sin sikre plass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media