En global velsignelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjorvatn, Bjarne

  Vaksiner

  En forbannet velsignelse. 431 s, ill. Kristiansand: Portal Forlag, 2015. Pris NOK 398

  ISBN 978-82-8314-044-6

  Vaksiner er omtalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) som det mest kostnadseffektive medisinske tiltaket vi har i dag. Årlig reddes globalt 2 – 3 millioner menneskeliv som følge av vaksiner. Vaksinenes enestående effekt er også blitt deres akilleshæl. Yngre generasjoner har ikke opplevd de fryktede, smittsomme sykdommene, og oppmerksomheten skiftes fra vaksinens positive effekt til faren for ubehag og bivirkninger.

  Bjarne Bjorvatn har skrevet en omfattende og god lærebok om vaksiner mot smittsomme sykdommer. Bjorvatn har lang klinisk og akademisk erfaring. Han er professor i medisin og spesialist i mikrobiologi og infeksjonsmedisin, og har vært konsulent i vaksineavdelingen i Verdens helseorganisasjon i perioden 1998 – 2013.

  Vaksiner er skrevet på norsk, og undertittelen er treffende. Teksten er rik og lettlest og bærer preg av forfatterens imponerende kunnskap og personlige fortellerstil. Innholdet baserer seg delvis på offisielle dokumenter fra Verdens helseorganisasjon og refererer til disse samt publiserte fagartikler. Språket flyter godt og er allment tilgjengelig. Immunologikapitlet i starten er muligens eneste allmenne hindring, selv om fagbegrep konsekvent er forklart med norske ord. Her kunne det med fordel vært et par enkle illustrasjoner.

  Boken er delt opp i 23 kapitler, en for hver vaksine, i alfabetisk rekkefølge. Innledningsvis gis en kort innføring i generell immunologi og vaksinologi og vaksinenes historie. Deretter er hvert kapittel delt opp i flere avsnitt som starter med et sammendrag. Siden følger utfyllende informasjon om epidemiologi, virologi/bakteriologi, patogenese, vaksinologi, anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og spesielle forhold ved den enkelte vaksinen. Kostnadseffektivitet og praktiske råd ved valg av vaksiner i ulike endemiske sammenhenger er også beskrevet. Kapitlene avsluttes med omtale av bivirkninger og påstander om alvorlige bivirkninger og den forskning som er gjort, og munner ut i en konklusjon. Til slutt er det en kunnskapstest som er egnet for å repetere innholdet i kapitlet. Boken er beskjedent illustrert, hovedsakelig i form av verdenskart, prevalensgrafer og enkelte kliniske bilder og virusillustrasjoner.

  Målgruppen er studenter innen helsefag og andre med interesse for global forebyggende medisin, men boken har detaljer og bakgrunnsstoff nok til å tilfredsstille spesialiserte leger. Den er også egnet som oppslagsverk, og er et godt supplement til Vaksinasjonsboka, en veileder utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Det beste med boken er at norske forhold settes i en global kontekst. I tillegg er det brukt mye plass på å gå nøye gjennom påstandene om alvorlige bivirkninger i ulike land, med påfølgende forskning og globale referanser knyttet til dette. Det gir denne utfyllende boken en ekstra dimensjon.

  Vaksiner er en meget god lærebok, og jeg kan varmt anbefale den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media