Kristin Greve-Isdahl Mohn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Greve-Isdahl Mohn

Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
30.06.2020
As the pandemic has been unfolding, reports have emerged of a relatively high incidence of coagulopathy and thromboembolic events in connection with COVID-19 infections. Raised awareness surrounding...
Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
17.06.2020
I takt med utvikling av pandemien har det kome rapportar om ein relativt høg førekomst av koagulopati og tromboemboliske hendingar i samband med covid-19-infeksjon. Auka merksemd rundt denne...
Kristin Greve-Isdahl Mohn
29.10.2013
De fineste øyeblikkene opplever jeg på tomannshånd med en alvorlig syk pasient. Nærheten til en ellers fremmed person, er spesiell å kjenne på. Det er godt å kunne ta seg tid til å snakke med...
Kristin Greve-Isdahl Mohn
15.12.2015
Bjorvatn, Bjarne Vaksiner En forbannet velsignelse. 431 s, ill. Kristiansand: Portal Forlag, 2015. Pris NOK 398 ISBN 978-82-8314-044-6 Vaksiner er omtalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) som det...