Kristin Greve-Isdahl Mohn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mottaksklinikken

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 2

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Ho har bidrege med faglege innspel og vurderingar.

Kristin Greve-Isdahl Mohn er spesialist i akutt- og mottaksmedisin, i indremedisin og i infeksjonssjukdommar og førsteamanuensis.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Kristin Greve-Isdahl Mohn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media