Greger Lønne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Greger Lønne (f. 1964) er ph.d., spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Greger Lønne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media