Merete Lindén Dahle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Lindén Dahle

Merete Lindén Dahle
03.11.2015
I denne kasuistikken om en pasient med brakioradial kløe ( 1 ), refererer forfatterne til enkeltrapporter som har vist effekt av akupunktur ( 2 ). Jeg vil i den anledning også gjøre oppmerksom på en...