Annonse
Annonse

Artikler av Magnus Løberg

Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Public mammography screening was introduced in Norway in 1996. The goal was to reduce mortality from breast cancer by 30 per cent. In 2006, the Research Council of Norway was charged with evaluating...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30  % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
13.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30 % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Dagrun Kyte Gjøstein, Michael Bretthauer, Magnus Løberg
13.09.2016
Finsen fremhever flere viktige poeng rundt det praktiske og kostnadsmessige ved valg av tiltak for å øke svarprosent i medisinske spørreskjemaundersøkelser. Det er uklart om skrapelodd øker...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
Høy deltagelse i spørreundersøkelser, og dermed mer representative data om helse, sykdom og risiko, har bidratt til høy kvalitet på epidemiologisk forskning i Norge ( 1 , 2 ) og i de andre...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
High participation rates in surveys and thus more representative data on health, disease and risk have helped raise the quality of epidemiological research in Norway ( 1 , 2 ) and the other...
Magnus Løberg
06.10.2015
Screening for tarmkreft med fleksibel sigmoidoskopi reduserer forekomst og død av sykdommen, og for de fleste er én undersøkelse nok. Magnus Løberg. Foto: Dagrunn Kyte Gjøstein Opp mot 4 000 personer...