Magnus Løberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Løberg

Magnus Løberg, Michael Bretthauer
25.05.2020
Sondén og medarbeidere sammenligner kvinner med og uten brystimplantat som deltok i mammografiprogrammet ( 1 ). Kvinner med brystimplantat hadde lavere risiko for brystkreft, men hadde mer avansert...
Marjut Sarjomaa, Bernard Majak, Thomas Ludolph, Magnus Løberg
25.03.2019
A man from a Mediterranean country had recurrent lymphadenopathy, fever and rash. This case report illustrates an unusual illness in Norway and the challenges associated with its diagnosis and...
Marjut Sarjomaa, Bernard Majak, Thomas Ludolph, Magnus Løberg
22.03.2019
En mann fra et middelhavsland hadde tilbakevendende forstørrede lymfeknuter, feber og utslett. Kasuistikken illustrerer en uvanlig sykdom i Norge og utfordringer ved utredning og behandling. En mann...
Erle Refsum, Lise M. Helsingen, Henriette C. Jodal, Magnus Løberg, Njål Høstmælingen, Mette Kalager
15.02.2019
Vi brukte fire år på å forhandle med personvernombud på norske sykehus før forskningsprosjektet kunne komme i gang. Slik hindres verdifull kunnskap å nå pasientene. Vi har nettopp avsluttet...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Public mammography screening was introduced in Norway in 1996. The goal was to reduce mortality from breast cancer by 30 per cent. In 2006, the Research Council of Norway was charged with evaluating...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30  % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
13.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30 % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Dagrun Kyte Gjøstein, Michael Bretthauer, Magnus Løberg
13.09.2016
Finsen fremhever flere viktige poeng rundt det praktiske og kostnadsmessige ved valg av tiltak for å øke svarprosent i medisinske spørreskjemaundersøkelser. Det er uklart om skrapelodd øker...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
High participation rates in surveys and thus more representative data on health, disease and risk have helped raise the quality of epidemiological research in Norway ( 1 , 2 ) and the other...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
Høy deltagelse i spørreundersøkelser, og dermed mer representative data om helse, sykdom og risiko, har bidratt til høy kvalitet på epidemiologisk forskning i Norge...
Magnus Løberg
06.10.2015
Screening for tarmkreft med fleksibel sigmoidoskopi reduserer forekomst og død av sykdommen, og for de fleste er én undersøkelse nok. Magnus Løberg. Foto: Dagrunn Kyte Gjøstein Opp mot 4 000 personer...