Einar Kringlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Kringlen

Einar Kringlen
04.01.2007
Alle med litt klinisk erfaring har møtt pasienter som har gjennomlevd store påkjenninger, og som i ettertid har utviklet typiske posttraumatiske symptomer. I dag er det imidlertid gått inflasjon i...
Einar Kringlen
01.03.2007
Folk i Sogn og Fjordane har langt bedre psykisk helse enn oslofolk. Faktisk er omfanget av psykiske lidelser dobbelt så stort i hovedstaden som i dette vestlandsfylket. I en komparativ epidemiologisk...
Einar Kringlen
04.10.2007
Etter en periode med kald krig og kraftig opprustning fikk man på begynnelsen av 1980-årene en internasjonal opplysningskampanje om atomvåpentrusselen, der både politikere, fagfolk og journalister...
Einar Kringlen
14.05.2009
A., Sund Historien om katastrofepsykiatrien som nytt fagområde i Norge 154 s, ill. Hønefoss: Forsvarets sanitet, 2008. Pris NOK 350 ISBN 978-82-992409-6-3 I 1970 – 80 årene utviklet det seg en gren...
Einar Kringlen
26.02.2009
Kjølsvik, I Holmen, J Helse – frelse. Samfunnsmedisin og livssyn – et møte. 293 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-7634-199-7 Helseundersøkelsen i Nord-...
Einar Kringlen
23.03.2006
Rund, Bjørn Rishovd Schizofreni 332 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82-92023-91-7 I løpet av de siste 60 – 70 år har man sett store endringer i synet på...
Einar Kringlen, Per Høglend
22.01.2004
Jan Sunder Halvorsen ved Institutt for Holistisk Medisin og Meditasjon fortsetter sine tendensiøse skriverier om vitenskapelig forskning, som han åpenbart ikke liker. I Tidsskriftet nr. 20/2003 ( 1...
Einar Kringlen
02.12.2004
Eide, Tom Eide, Hilde Kommunikasjon i praksis Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. 319 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 395 ISBN 82 - 05-30184 -0 Boken er særlig...
Einar Kringlen
08.01.2004
Jørgensen, Jørn-Kristian Den lengste reisen 118 s. Oslo: Genesis, 2003. Pris NOK 228 ISBN 82-476-0286-5 I denne kortfattede boken gir journalist Jørn-Kristian Jørgensen en beretning om sin egen...
Einar Kringlen
22.01.2004
Berge, Torkel Dalsgaard Axelsen„ Eva Høstmark Nielsen„ Geir Nordhus„ Inger Hilde Ommundsen, Reidar Samtaler som forandrer Psykologisk teori og praksis. 289 s. Oslo: Fagbokforlaget,...
Einar Kringlen, Per Høglend
23.10.2003
Jan Sunder Halvorsen polemiserer i Tidsskriftet nr. 8/2003 ( 1 ) mot synspunkter som undertegnede tidligere har gitt uttrykk for i Aftenposten ( 2 ) og i Tidsskriftet ( 3 ). Vi hevdet der at fagfolk...
Einar Kringlen, Per Høglend
18.12.2003
Heidi Ranvik Jensen antyder at alderen til collegepopulasjonen representerer en grov feilkilde. Vi har ikke sett noen vitenskapelige publikasjoner som har vist at sammenhengen (korrelasjonen) mellom...
Einar Kringlen
20.01.2002
The older I get, the more vivid is my recollection of things that never happened. Mark Twain (1835 – 1910) I 1970 – 80-årene ble det erkjent i den vestlige verden at seksuelle overgrep mot barn var...
Einar Kringlen
20.08.2002
I dette nummer av Tidsskriftet viser Ingrid Østby-Deglum & Alv A. Dahl at en rekke pasienter som behandles med nyere antidepressiver, er fornøyd med den informasjon som ledsager behandlingen (1...
Einar Kringlen
05.07.2016
Skålevåg, Svein Atle Utilregnelighet En historie om rett og medisin. 249 s. Oslo: Pax Forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3824-7 Svein Atle Skålevåg er førsteamanuensis i historie ved...
Einar Kringlen
06.10.2005
I ikke ukjent stil fyrer Carl Ditlef Jacobsen løs. Jeg har ikke, som Jacobsen insinuerer, benektet at tobakksbruk også disponerer for hjerteinfarkt eller at passiv røyking er uheldig for omgivelsene...
Einar Kringlen
19.05.2005
Bengtsson, Karin Hybbinette, Ingalill Moren Läkarroll i förändring – att våga nya vägar 293 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 370 ISBN 91-44-02463-0 Sykdomsbildene har i løpet av det...
Einar Kringlen
21.04.2005
Friis-Hasche, E. Elsass, P. Nielsen, T. Klinisk sundhedspsykologi 475 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2004. Pris DKK 468 ISBN 87-628-0194-5 Danmark har som Norge produsert tallrike...
Einar Kringlen
15.12.2005
Smith, Andrew Moondust In search of the men who fell to earth. 308 s. London: Bloomsbury, 2005. Pris USD 17 ISBN 0 -7475-6368 -3 Sommeren 1969 satte Neil Armstrong og Edwin Aldrin sine føtter på...
Einar Kringlen
03.06.2010
Ehrenreich, B. Livets lyse sider Hvordan den hemningsløse dyrkelsen av positiv tenkning har underminert Amerika. 237 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2010. Pris NOK 349 ISBN 978-82-495-0709-2 Forfatteren...