Merete Undeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Undeland

Merete Undeland
03.01.2008
Hem, E Vaglum, P Fyrand, L Pasienten og sykdommen Psykiske faktorer ved somatisk sykdom. 299 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 325 ISBN 978-82-05-37501-7 Forfatterne ønsker å...
Merete Undeland
08.09.2015
Dahl, Alv A. Aarre, Trond F. Loge, Jon Håvard Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Symptomer, diagnostikk og behandling. 734 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 599 ISBN 978-82-02-...