Ebola ça suffit

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Ebola ça suffit (Ebola, nå er det nok) er navnet på den første randomiserte fase 3-studien av en ebolavaksine. Den norskledede WHO-støttede undersøkelsen ble startet i Guinea i slutten av mars 2015. En interimsanalyse har nå vist 100  % effektivitet av vaksinen. Det pågående utbruddet av ebola i Vest-Afrika er det mest omfattende noen gang, med til sammen over 10 000 døde. Sett bort fra smittevernkontroll og støttebehandling til de rammede har helsevesenet til nå stått maktesløst. Resultatene har derfor vakt betydelig internasjonal oppsikt.

At en så omfattende og kompleks klinisk studie har latt seg gjennomføre på så kort tid, er bemerkelsesverdig. Studien har krevd koordinert og betydelig innsats fra en lang rekke samarbeidspartnere både lokalt og internasjonalt. Uavhengig av om vaksinens effektivitet og sikkerhet er så god som de første dataene tyder på, vil ett viktig budskap bestå: I en stadig krympende verden kan WHO være en viktig koordinerende aktør i arbeidet for bedret global helse.

Anbefalte artikler