Mats Julius Stensrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mats Julius Stensrud

Jon Michael Gran, Mats Julius Stensrud
22.03.2021
Formålet med en dataanalyse kan grovt deles inn i tre kategorier: deskripsjon, prediksjon og kausal inferens. Sistnevnte mål, å kvantifisere den kausale effekten av en intervensjon eller behandling,...
Frederik Emil Juul, Mats Julius Stensrud
14.12.2020
De engelske begrepene mortality displacement og harvesting effect kan enkelt oversettes med dødelighetsforskyvning og høstingseffekt på norsk. Vi mener at dødelighetsforskyvning er det beste...
Jon Michael Gran, Mats Julius Stensrud
09.11.2020
I Tidsskriftet nr. 15/2020 publiserte vi en kommentar til artikkelen «Randomisering under en pandemi», av Mats Julius Stensrud og Jon Michel Gran. I kommentaren argumenterte Atle Fretheim og Martin...
Mats Julius Stensrud, Jon Michael Gran
23.06.2020
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi? Koronapandemien har gitt rom for mange forhastede...
Odd O. Aalen, Mats Julius Stensrud
20.04.2020
Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor. Kan vi finne svaret ved hjelp av medieringsanalyser? Mediering forteller oss om...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
02.08.2019
Leger gjør beslutninger på usikkert grunnlag. Statistikk er det formelle verktøyet for å belyse usikkerheten, og begrepet statistisk signifikans brukes mye i den medisinske faglitteraturen. Men nå...
Mats Julius Stensrud
06.05.2019
Randomiserte forsøk bør veilede beslutninger i klinisk praksis, men klinisk praksis bør også veilede utformingen av randomiserte forsøk. Anta at vi skal vurdere et nytt medikament som påvirker...
Mats Julius Stensrud
25.03.2019
Et nytt medikament er tilgjengelig. Det ble testet i et randomisert kontrollert forsøk, som viste 3 % bedring i femårsoverlevelse sammenlignet med et eldre medikament. Det er vanligvis underforstått...
Mats Julius Stensrud
21.06.2016
Genetiske data fra mennesker samles inn i rekordfart. Det amerikanske gensekvensarkivet (SRA) har nå data fra hundretusener av individer, og informasjonen dobles hver syvende måned ( 1 ). Utviklingen...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
08.09.2015
Det er en vanlig oppfatning at statistikk kun er egnet for å vise assosiasjoner og korrelasjoner, men statistiske metoder er nødvendige for å etablere kausale sammenhenger i...
Frederik Emil Juul, Jens-Øyvind Samuelsen, Mats Julius Stensrud
11.08.2015
Begrepene tennisalbue, golfalbue og epikondylitt er misvisende. Vi foreslår heller å bruke betegnelsene lateral og medial epikondyalgi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Som ivrige...
Mats Julius Stensrud
25.08.2015
Klassiske signalstoffer kan frigjøres samtidig fra nevroner i hjernen. Denne kunnskapen kan være viktig for å forstå vanlige hjernesykdommer. Mats Julius Stensrud. Foto: Louisa Linder Frigjøringen av...
Mats Julius Stensrud
19.05.2015
I løpet av få år er big data blitt et etablert uttrykk. Fenomenet vil trolig få stor medisinsk betydning. På norsk kalles det stordata . The Blue Gene Q Supercomputer er en del av The Human Brain...