Mats Julius Stensrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mats Julius Stensrud

Mats Julius Stensrud, Jon Michael Gran
23.06.2020
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi? Koronapandemien har gitt rom for mange forhastede...
Odd O. Aalen, Mats Julius Stensrud
20.04.2020
Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor. Kan vi finne svaret ved hjelp av medieringsanalyser? Mediering forteller oss om...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
02.08.2019
Leger gjør beslutninger på usikkert grunnlag. Statistikk er det formelle verktøyet for å belyse usikkerheten, og begrepet statistisk signifikans brukes mye i den medisinske faglitteraturen. Men nå...
Mats Julius Stensrud
06.05.2019
Randomiserte forsøk bør veilede beslutninger i klinisk praksis, men klinisk praksis bør også veilede utformingen av randomiserte forsøk. Anta at vi skal vurdere et nytt medikament som påvirker...
Mats Julius Stensrud
25.03.2019
Et nytt medikament er tilgjengelig. Det ble testet i et randomisert kontrollert forsøk, som viste 3 % bedring i femårsoverlevelse sammenlignet med et eldre medikament. Det er vanligvis underforstått...
Mats Julius Stensrud
21.06.2016
Genetiske data fra mennesker samles inn i rekordfart. Det amerikanske gensekvensarkivet (SRA) har nå data fra hundretusener av individer, og informasjonen dobles hver syvende måned ( 1 ). Utviklingen...
Frederik Emil Juul, Jens-Øyvind Samuelsen, Mats Julius Stensrud
11.08.2015
Begrepene tennisalbue, golfalbue og epikondylitt er misvisende. Vi foreslår heller å bruke betegnelsene lateral og medial epikondyalgi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Som ivrige...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
08.09.2015
Det er en vanlig oppfatning at statistikk kun er egnet for å vise assosiasjoner og korrelasjoner, men statistiske metoder er nødvendige for å etablere kausale sammenhenger i...
Mats Julius Stensrud
25.08.2015
Klassiske signalstoffer kan frigjøres samtidig fra nevroner i hjernen. Denne kunnskapen kan være viktig for å forstå vanlige hjernesykdommer. Mats Julius Stensrud. Foto: Louisa Linder Frigjøringen av...
Mats Julius Stensrud
19.05.2015
I løpet av få år er big data blitt et etablert uttrykk. Fenomenet vil trolig få stor medisinsk betydning. På norsk kalles det stordata . The Blue Gene Q Supercomputer er en del av The Human Brain...