Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Mødre som utvikler diabetes tidlig i svangerskapet, har høyere risiko for å få barn med autisme.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en retrospektiv kohortstudie i USA ble rundt 320 000 barn født i perioden 1995 –  2009 fulgt til de var 13 – 18 år gamle (1). Innen utgangen av 2012 hadde 3 388 av dem fått en autismediagnose, dvs. autismespekterforstyrrelse. Etter justering for mors alder, paritet, utdanning, inntekt og rase, og barnets kjønn, hadde barn født av mødre som utviklet diabetes tidlig i svangerskapet, økt risiko for autisme med en hasardratio på 1,42 (95  % KI 1,15 – 1,74), dvs. at risikoen var økt med ca. 40  %. Det var ingen signifikant økt risiko for autisme hos mødre som hadde diabetes type 2 før de ble gravide, eller som fikk svangerskapsdiabetes etter uke 26.

– Dette er en meget solid og viktig studie, sier Camilla Stoltenberg, som er direktør ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen. – Studien kan sette oss på sporet av årsaker til autisme og muligheter for forebygging.

– Med data fra det store helsesystemet Kaiser Permanente i California var det mulig å ta med informasjon om mange barn og deres mødre, og å følge barna til de var mellom 3 og 18 år gamle. Datamaterialet er enestående og illustrerer verdien av rutinemessig innsamlede data, sier Stoltenberg.

– En annen styrke med studien er at det var mulig å skille diabetes før svangerskapet fra graviditetsdiabetes, og mellom svangerskapsdiabetes som oppsto tidlig og sent i graviditeten. Dette har ikke vært mulig i tidligere studier, sier Stoltenberg.

Anbefalte artikler