Koronarangiografi etter hjertestans

Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

Tidlig angiografi etter hjertestans uten ST-elevasjon bedrer ikke overlevelsen, viser multisenterstudie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Tidlig koronar intervensjon gir økt overlevelse for pasienter med ST-elevasjonsinfarkt.

Akutt ST-hevning tyder på koronar okklusjon, men okklusjon er også til stede hos et signifikant antall overlevende etter hjertestans uten ST-hevning.

I flere retningslinjer anbefales det at angiografi vurderes etter hjertestans, selv der det ikke foreligger ST-elevasjon. Retrospektive studier har imidlertid ikke kunnet bekrefte om dette er fordelaktig eller ikke.

I tidsskriftet Intensive Care Medicine er det nylig publisert en post hoc- analyse av Targeted Temperature Management (TTM)-studien (1). Analysen omfattet 544 pasienter med hjertestans og EKG uten ST-elevasjon. Av disse ble 252 pasienter behandlet med koronar intervensjon innen seks timer. Tidlig angiografisk undersøkelse var ikke forbundet med signifikant økt overlevelse eller bedret nevrologisk funksjon.

– TTM-studien randomiserte 939 hjertestanspasienter ved 36 sykehus til nedkjøling eller ikke, med median oppfølging på 427 dager, sier overlege og kardiolog Cecilie Risøe ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– Studien er godt gjennomført og inkluderte en bredere populasjon enn andre tilsvarende studier. Svakheten i denne analysen er at pasientene ikke var randomisert til tidlig koronarangiografi eller ikke, og det kan gi en økt seleksjonsbias. I likhet med norske sykehus hadde sentrene i studien ulik praksis hva gjelder tidlig angiografi hos pasienter uten ST-elevasjon. Overlevelse vil avhenge ikke bare av hjertefunksjon, men også av cerebral skade. Analysen er interessant, men erstatter ikke en randomisert studie, sier Risøe.

Anbefalte artikler