Er overvekt gunstig ved diabetes?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Blant pasienter med type 2-diabetes er overvekt, men ikke fedme, forbundet med redusert dødelighet, men studien har svakheter.

Det er økende grad av evidens for at overvektige pasienter med kardiovaskulær sykdom lever lenger enn de normalvektige pasientene. Hvorvidt dette også gjelder personer med type 2-diabetes, er nå undersøkt i en prospektiv kohortstudie av rundt 10 500 personer (1).

Pasientene hadde ikke kjent kardiovaskulær sykdom ved studiestart, og de ble fulgt i gjennomsnittlig 10,6 år. Pasienter med BMI > 25 kg/m² hadde høyere risiko for koronare hendelser enn de normalvektige. Men BMI 25 – 29,9 kg/m² var forbundet med lavere dødelighet enn både normalvekt (BMI 18,5 – 24,9 kg/m²) og fedme (BMI > 30 kg/m²), som hadde omtrent lik risiko. Pasienter med lav BMI hadde den dårligste prognosen.

– Denne studien har dessverre svakheter som reduserer tiltroen til resultatene, sier Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo.

– For det første var deltakerne behandlingssøkende eldre pasienter med kjent type 2-diabetes fra kun ett senter i Nord-England, hvilket reduserer generaliserbarheten. Dernest mangler informasjon om spesifikke dødsårsaker, og man kan ikke utelukke at annen kronisk sykdom, kreft eller sarkopeni har gitt ufrivillig vekttap og økt dødelighet. Viktige forvekslingsfaktorer (konfundere) som fysisk aktivitet og blodlipider, er ikke registrert eller blitt justert for. Studien gir ikke grunnlag for endring i de nylig oppdaterte internasjonale retningslinjene som anbefaler vektreduksjon som en del av behandlingsopplegget for personer med diabetes og overvekt. Frivillig vektreduksjon gir bedre metabolsk kontroll, lipidprofil, blodtrykk, livskvalitet og sannsynligvis samfunnsøkonomisk gevinst, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler