Re: Hvordan leger ikke ønsker å dø

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er meget takknemlig for at Liv-Ellen Vangsnes tar opp det ømtålige emnet om unødvendig livsforlengende behandling på lederplass i Tidsskriftet (1). Jeg har selv opplevd kolleger som pålegger blant annet sykepleiere å starte gjenopplivning av pasienter som gradvis blir verre og som de vet kommer til å dø. Dette har jeg opplevd er en sterk psykisk belastning på sykepleierne, som da opplever at en pasient dør mellom deres hender.

  Man må kunne fortelle pasienter og pårørende at det er stor forskjell på det å forlenge livet og det å forlenge døden!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media