Erik Hoel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Hoel

Erik Hoel
11.08.2015
Jeg er meget takknemlig for at Liv-Ellen Vangsnes tar opp det ømtålige emnet om unødvendig livsforlengende behandling på lederplass i Tidsskriftet ( 1 ). Jeg har selv opplevd kolleger som pålegger...