– Stortrives som medisinstudenter i Budapest

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er tøft, strengt og dager fulle av pugging, samtidig trives de norske studentene godt i Ungarn.

  Fornøyde medisinstudenter i den ungarske hovedstad: Eirik Skotner Hegstad og Cathrine Sevre. Foto: Lisbet T. Kongsvik
  Fornøyde medisinstudenter i den ungarske hovedstad: Eirik Skotner Hegstad og Cathrine Sevre. Foto: Lisbet T. Kongsvik

  Eirik Skotner Hegstad og Cathrine Sevre er ferdig med henholdsvis fjerde og femte året av sine medisinstudier ved Semmelweis universitetet i Budapest. Begge gir uttrykk for at det har vært tøffe og arbeidssomme år. Til tross for det har Cathrine tatt på seg vervet som nestleder av Norsk medisinstudentforening utland (Nmf utland) og Eirik vervet som leder av ANSA Budapest.

  – De to første studieårene er veldig krevende og alle går rundt med angst for å stryke. Vi har nok med å holde hodet over vannet og kjemper med nebb og klør for å komme oss gjennom alle eksamenene, sier de begge.

  Internasjonalt miljø

  Internasjonalt miljø

  Semmelweis har undervisning på ungarsk, tysk og engelsk. Til den engelskspråklige delen kommer studentene fra alle verdenshjørner. Både Cathrine og Eirik synes det har vært interessant å lære et nytt land og kultur å kjenne og ikke minst spennende å få nye venner fra hele verden.

  – Etter en stund i Ungarn setter vi nordmenn ufattelig stor pris på hvor godt vi har det i Norge. Vi ser ting med andre øyne og det er lett å erkjenne at det er mye vi nordmenn tar som en selvfølge. På sykehusene i Ungarn er det vanlig at pasientene tar med seg både såpe og toalettpapir når de legges inn. De ansatte må også ta med eget toalettpapir da slikt sjelden er å oppdrive på sykehusene. Dette ville vært utenkelig i Norge. I Ungarn spares det der det spares kan i helsevesenet, sier Cathrine.

  Velkomne til Norge?

  Velkomne til Norge?

  På spørsmål om hun har tanker rundt hvordan de norske medisinstudentene oppfatter de norske utenlandsstudentene så svarer Cathrine at de ikke føler at det er noe stort skille. Hun understreker at Nmf-styrene ved de fire universitetene i Norge er veldig imøtekommende og positive overfor Nmf utland. Når det gjelder spørsmålet om å innføre nasjonale prøver så har både Cathrine og Eirik inntrykk av at de fleste utenlandsstudenter er positive til det.

  – Gjennom nasjonale prøver får vi utenlandsstudenter muligheten til å vise at vi er like gode som de som har studert i Norge. Vi kan få vist hva vi er gode for teoretisk og det ser vi positivt på, sier de begge.

  Mye praksis, språkbarrieren til tross

  Mye praksis, språkbarrieren til tross

  – Vi er mye ute på sykehusene under studiet. Vi lærer litt ungarsk, men vi har med oss erfarne leger som oversetter når vi har pasienter. De to første årene er prekliniske år, hvor det meste av undervisningen foregår på skolebenken. På 3.-4. studieår er vi en del ute i klinikken, mens vi femte og sjette studieår er ute på sykehusene stort sett hele tiden. Andre, tredje og fjerde året er det krav om fire ukers hospitering i løpet av sommerferien. De fleste norske studenter tar denne hospiteringen i Norge. Cathrine legger til at de fra første studieår har gruppespill hvor de er lege/pasient og trener på kommunikasjon. Både Eirik og Cathrine understreker at de synes de som underviser ved Semmelweis er svært dyktige læremestre.

  Ønsker flere kurs

  Ønsker flere kurs

  Cathrine forteller at de tidligere i år hadde besøk av Helsedirektoratet og NAV som har holdt kurs i sykmeldingsarbeid. De har også hatt besøk av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), som har presentert Antibiotikaveilederen. Medisinstudentene i Ungarn har kun 2 ukers praksis på fastlegekontor i løpet av studiet og det er i løpet av det sjette og siste studieåret. Cathrine etterlyser derfor egne kurs som gir innføring i hvordan det er å jobbe som allmennelege og gjerne kurs i trygdemedisin og reseptlære. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) arrangerer årlig en tur til et studiested i utlandet hvor de informerer om sin forening og arbeid. Vi ønsker besøk av flere yrkesforeninger til studiestedene i utlandet. Selv arrangerer Nmf utland egne kurs i blant annet farmakologi og reseptskriving.

  – Medisinene har ofte ulike navn i Ungarn og Norge og dette er en utfordring for oss, påpeker hun. Kursene er populære og har svært godt oppmøte. Vi arrangerer blant annet akuttmedisinsk seminar for femte år på rad på Soria Moria i august. Vi ønsker oss flere kurs som kan hjelpe oss på veien inn i norsk turnus. Jeg har følelsen av at studentene her i Budapest setter stor pris på at de har Nmf-representanter lokalt. Informasjon om kurs og arrangementer spres via Facebook og det fungerer bra, sier hun.

  Hvis vi skulle ønske oss noe, er det at mentorordningen innen allmennmedisin utvides til også å gjelde andre spesialiteter. Vi håper også på en bedre og ryddigere søknadsprosess til turnusplassene i Norge. Hva kreves og hva forventes av oss for at vi skal få en turnusplass når vi er ferdige leger, spør Cathrine og Eirik.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media