Helle Borgstrøm Hager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sentrallaboratoriet

Sykehuset i Vestfold

Helle Borgstrøm Hager er spesialist i medisinsk biokjemi og avdelingsoverlege.

Artikler av Helle Borgstrøm Hager
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media