Marius Trøseid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Trøseid

Ingvild Nordøy, Mai A.S. Fraz, Marius Trøseid, Børre Fevang, Pål Aukrust
25.05.2020
Vi viser til M. Teigen Hauge og medforfatteres interessante kasuistikk om ARDS ved Covid-19 infeksjon og gjentatte negative nasofarynksprøver ( 1 ). Vi ønsker kun å kommentere kort opplysningen om at...
Marius Trøseid
06.04.2020
Afrika sør for Sahara har lenge vært spart for covid-19, men pandemien kjenner ingen grenser. En solidarisk respons på pandemien er avgjørende for global helse, internasjonal økonomisk utvikling og...
Marius Trøseid, Olav Lutro, Vidar Ormaasen
01.04.2020
Norske infeksjonsmedisinere har laget en kunnskapsoppsummering over antivirale og immunmodulerende legemidler med mulig effekt mot covid-19-infeksjon. Norge har som første land i verden startet...
Marius Trøseid
22.03.2019
To pasienter er tilsynelatende kurert for hiv etter benmargstransplantasjon. Har denne type behandling en plass som fremtidig kur mot hiv? I 2009 ble det for første gang rapportert at en pasient...
Marius Trøseid, Ingvild Nordøy, Børre Fevang, Pål Aukrust
30.11.2018
Innføring av anbud på hivlegemidler kan gi negative helsekonsekvenser. Selv om anbud på legemidler i sykehus har vært et viktig virkemiddel for å presse ned prisen for kurativ behandling av hepatitt...
Marius Trøseid, Martin Steinbakk
17.01.2008
I 1997 startet et større utbrudd av kikhoste i Norge, særlig blant ungdom og voksne ( 1 ). Økningen sammenfalt med innføring av serologisk diagnostikk, som er betydelig mer sensitivt enn dyrking. Mer...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Marius Trøseid, Tom Øystein Jonassen, Martin Steinbakk
26.01.2006
En 65 år gammel mann med kronisk obstruktiv lungesykdom og kjent kronisk lymfatisk leukemi hadde den senere tid fått behandlingsresistent leukemi. Han ble innlagt på grunn av feber, dyspné og...
Johannes Espolin Roksund Hov, Marius Trøseid
21.04.2015
The gut microbiota appears to play a role in a number of diseases. «Gut profiling» and «gut cocktails» may become standard diagnostic tests and treatments in everyday clinical practice The recent...
Marius Trøseid
29.11.2011
På verdens aidsdag 2011 er det grunn til både optimisme og frustrasjon. Optimisme fordi verdenssamfunnet har forpliktet seg til å behandle 15 millioner mennesker innen 2015. Frustrasjon fordi...
Marius Trøseid
06.03.2012
Stuckler, David Siegel, Karen Sick societies Responding to the global challenge of chronic disease. 352 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-957440-7 I Sick...
Marius Trøseid
16.06.2015
Frøland, Stig S. Aids-epidemien Nederlag, seire og nye utfordringer. 292 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-46366-0 Verden har levd med hiv og aids i mer enn 30 år,...
Johannes Espolin Roksund Hov, Marius Trøseid
21.04.2015
Tarmfloraen synes å spille en rolle ved en rekke sykdomstilstander. Kanskje kan «tarmprofil» og «tarmcocktail» bli standard undersøkelse og behandling i den kliniske hverdagen I den nye nasjonale...
Jarle Jortveit, Thomas Dahlslett, Elisabeth Hagelsten Kvien, Runar Lundblad, Marius Trøseid, Jan Otto Beitnes
09.02.2016
Bilyd over hjertet er ikke uvanlig hos barn. Ventrikkelseptumdefekt er hyppigste medfødte hjertefeil som gir bilyd, men sjeldne tilstander kan også debutere slik. En mann i slutten av 20-årene ble...