Trond Egil Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Egil Hansen

Ståle Onsgård Sagabråten, Ole Rikard Haavet, Kristin Prestegaard, Trond Egil Hansen, Kjartan Olafsson, Unni Aanes
20.09.2007
I Italia er det ikke nødvendig med henvisningsskriv for å få tilgang til psykiatritjenesten. Alle hjelptrengende blir mottatt direkte i en døgnåpen tjeneste der den enkeltes terapeutiske prosjekt...
Trond Egil Hansen
14.06.2007
Bred enighet om at det er behov for å styrke legetjenesten i sykehjem. Trond Egil Hansen. Foto Lise B. Johannessen Flere rapporter har vist at legedekningen ved norske sykehjem er underdimensjonert,...
Trond Egil Hansen
06.09.2007
Ranhoff, AH Schmidt, G Ånstad, U Sykehjemsmedisin for sykepleiere og leger 244 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-00627-7 Det er bred enighet om at det er...
Ståle Onsgård Sagabråten, Ole Rikard Haavet, Kristin Prestegaard, Trond Egil Hansen, Kjartan Olafsson, Unni Aanes
06.09.2007
Mars 1973 i den italienske byen Trieste: Bak en stor, lyseblå hest laget av pappmasjé og treverk går ansatte og pasienter ved byens store psykiatriske sykehus i tog sammen med kunstnere og vanlige...
Trond Egil Hansen
14.02.2008
Lundälv, J. Harmoni och säkra möten 151 s, tab, ill. Gävle: Meyers, 2007. Pris SEK 198 ISBN 91-7111-140 -9 Vold og trusler rettet mot personell i helse- og sosialtjenestene har et betydelig omfang...
Pernille Nylehn, Mette Brekke, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Svein Steinert
20.05.2002
Kerala er tett befolket. Vi gjettet på at dette kanskje er en skoleklasse på tur? Alle foto ved Fagutvalget Det er varmt i Kerala – og fuktig. Luften formelig kleber til huden når vi kommer ut av...
Mette Brekke, Hilde Beate Gudim, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Pernille Nylehn, Svein Steinert
30.05.2001
Hovednyheten i fastlegeordningen er legens populasjonsansvar. I motsetning til i dag, kommer fra 1. juni 2001 både hver enkelt lege og hver enkelt pasient til å vite eksakt hvem som hører sammen med...
Trond Egil Hansen, Mette Brekke
30.08.2001
Å etablere og drive sykehjem hører med til kommunehelsetjenestens kjerneoppgaver. Sykehjemsbeboere er mennesker med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie, og som gruppe betraktet er de...
Trond Egil Hansen, Marte Walstad
06.10.2005
Fastlegens populasjonsansvar omfatter forebyggende tjenester for barn og unge. Ulike modeller for organisering av helsestasjonsarbeidet bør utprøves Helsestasjonene er tuftet på på en medisinsk...
Sverre Sandberg, Janecke Thesen, Gisle Roksund, Trond Egil Hansen
23.09.2010
Det var med stor interesse vi leste artikkelen til Moe og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) om blodtrykksapparater som finnes på norske legekontor. At det er stor variasjon blant...
Trond Egil Hansen
06.05.2011
Rammebetingelsene må understøtte effektive og trygge helsetjenester med høy kvalitet. Bare på den måten kan vi sikre at legene i fremtiden beholder den faglige frihet og autoritet som helsetjenesten...
Trond Egil Hansen
16.06.2015
Ranhoff, Anette Hylen God helse Hva du selv kan gjøre. 352 s, ill. Oslo: Kom forlag, 2014. Pris NOK 299 ISBN 978-82-93191-07-0 Det er mye positivt å si om denne boken. Livsstilsrådene er godt...