Karl-Friedrich Amthor

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl-Friedrich Amthor

Anniken Haslund, Kjell Arne Kvistad, Karl-Friedrich Amthor, Cecilie Kaufmann
16.02.2017
En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes...
Karl-Friedrich Amthor, Anniken Haslund
07.02.2017
A healthy and physically active man in his fifties went to see an ophthalmologist after experiencing during a skiing trip episodes of flickering and a feeling of pressure in his right eye, and...
Karl-Friedrich Amthor, Anniken Haslund
02.02.2017
En frisk og veltrent mann i 50-årene oppsøkte øyelege fordi han under en skitur hadde fått episoder med flimring og en følelse av press på høyre øye samt forbigående tinnitus i venstre øre. En uke...
Karl-Friedrich Amthor, Per Kristian Eide
04.12.2003
En 55 år gammel tidligere frisk mann hadde i fire uker hatt hyppige, intense, lansinerende smerter mot svelget og særlig inn mot høyre øre. Ca. ti år tidligere hadde han hatt liknende symptomer som...
Karl-Friedrich Amthor, Tom Pedersen, Ketil Berg Olsen
24.03.2015
A young woman developed slowly increasing atrophy and weakness of the small hand muscles, beginning in her late teens. All other musculature was unaffected. A thorough work-up and literature search...
Karl-Friedrich Amthor, Tom Pedersen, Ketil Berg Olsen
24.03.2015
A young woman developed slowly increasing atrophy and weakness of the small hand muscles, beginning in her late teens. All other musculature was unaffected. A thorough work-up and literature search...
Line Broch, Bård Bjørnarå, Karl-Friedrich Amthor
24.05.2016
En jente i slutten av tenårene ble overflyttet til nevrologisk avdeling etter akutt innleggelse for et epilepsisuspekt anfall med generaliserte kramper og bevissthetstap. Hun hadde aldri tidligere...
Line Broch, Karl-Friedrich Amthor
20.05.2010
En kvinne ble innlagt etter få ukers sykehistorie med episodiske nevrologiske symptomer. Hun hadde ved innleggelse afasi, ataksi og myoklonier, men CT caput og rutineblodprøver var normale. I en slik...
Karl-Friedrich Amthor, Tom Pedersen*, Ketil Berg Olsen*
24.03.2015
En ung kvinne utviklet fra slutten av tenårene gradvis økende atrofi og svekkelse av de små håndmusklene. Den øvrige muskulaturen var upåvirket. Grundig utredning og litteratursøk avslørte etter...
Karl-Friedrich Amthor, Tom Pedersen, Ketil Berg Olsen
19.05.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 554 – 6 I Tidsskriftet nr. 6/2015 s. 555 skal det i teksten til figur 2 stå: Markert atrofi av de små håndmusklene, dorsalsiden Vi beklager feilen, den er rettet på...