Studier som stikkes under stol

Are Brean Om forfatteren

I en noe anonym lansering 14. april 2015 reiste WHO krav om at resultatene av kliniske studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning. WHO krever også at data fra eldre, upubliserte studier må offentliggjøres.

Den internasjonale komiteen av redaktører i medisinske tidsskrifter, Vancouver-gruppen, der Tidsskriftets tidligere redaktør Charlotte Haug var medlem, krevde allerede i 2004 prospektiv registrering av alle kliniske studier. En nylig undersøkelse viste allikevel at under halvparten av registrerte studier faktisk publiseres.

WHOs krav vil få betydning. Tilbakeholding av særlig negative resultater er et stort problem i klinisk forskning og fører til overbehandling og feilbehandling av store pasientgrupper. Fortsatt finnes det ingen internasjonale sanksjoner av betydning for legemiddelselskaper og forskergrupper som holder tilbake data. Men WHOs initiativ bidrar til at det blir stadig vanskeligere å gjemme seg.

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Svein Reseland

I Tidsskriftet nr. 7/2015 omtaler Are Brean WHOs krav om at resultatene av kliniske studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning (1). Det fremgår av en studieomtale at omtrent én tredjedel av reseptbelagte legemidler som er godkjent i USA, blir trukket tilbake fra markedet eller krever ekstra advarsler som begrenser deres bruk (2).

Anbefalte artikler