Trombektomi eller trombolytisk behandling ved hjerneslag?

Fra andre tidsskrifter Nevrokirurgi Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med trombektomi ved hjerneslag kan gi bedre funksjon enn trombolytisk behandling alene. Dette viser to nye studier.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Trombektomi har lenge hatt en usikker rolle i behandlingen av hjerneslag. I The New England Journal of Medicine ble det i februar publisert to studier som viser at trombektomi kan gi hjerneslagpasienter et bedre funksjonsnivå enn trombolytisk behandling alene (1, 2).

  I begge studiene ble pasienter med hjerneinfarkt og okklusjon av proksimale kar, påvist ved CT-angiografi, randomisert til trombolytisk behandling eller slik behandling kombinert med trombektomi. Etter 90 dager hadde pasientene som fikk trombektomi et signifikant bedre funksjonsnivå enn pasientene som kun fikk trombolytisk behandling. Det var ingen forskjell i symptomgivende hjerneblødninger mellom de to gruppene. I én av studiene var trombektomi også assosiert med redusert mortalitet (10,4 % versus 19,0 %) (1).

  – Disse studiene er det endelige gjennombruddet for trombektomi som behandlingsmetode ved akutt hjerneinfarkt, sier Anne Hege Aamodt og Christian Lund. De er overleger ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  – Studiene er godt gjennomført – det var kort tid fra symptomdebut til intervensjon, høy rekanaliseringsgrad, lav forekomst av komplikasjoner og overbevisende kliniske endepunkter. Inklusjonskriteriene var brede, hvilket gjør at resultatene er generaliserbare. Resultatene bør få konsekvenser for organiseringen av hjerneslagbehandlingen i Norge, sier de.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media