B-cellenes mange oppgaver

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Ulike undergrupper av B-celler differensierer til ulike typer effektorceller.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Etter eksponering for antigener differensierer B-celler til antistoffproduserende plasmaceller, kimsenterceller eller hukommelsesceller. Det er uklart om én enkelt såkalt naiv B-celle kan føre til danning av alle disse typene av effektorceller. For å finne ut dette har forskere studert responsen til individuelle B-celler hos mus som ble eksponert for proteinet allofykocyanin (1).

Immuniseringen førte til at milt og lymfeknuter inneholdt omtrent 4 000 polyklonale allofykocyaninspesifikke naive B-celler, som etter sju dager produserte ca. 100 000 effektorceller. Noen av B-cellene produserte kun én type effektorceller, mens andre produserte alle typer. Det var høyere sannsynlighet for at de store B-cellepopulasjonene inneholdt flere typer effektor-B-celler. Effektor-B-cellene i disse store populasjonene hadde en økt evne til å unngå apoptose.

– Disse forsøkene belyser de iboende forskjellene som finnes mellom naive B-celler og som resulterer i svært forskjellige effektor-B-cellepopulasjoner, sier postdoktor Johanne Tracey Jacobsen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus. – Mye av diversiteten kan tillegges B-cellereseptoren, som for hver B-celleklon gjenkjenner antigen på en unik måte, sier hun.

– Ved å kunne følge en naiv B-celleklon fra enkeltcellenivå kan vi bedre forstå hva som gir opphav til heterogeniteten innad i effektor-B-cellepopulasjonen. Det kan gi svar på hvordan funksjonelle forskjeller i hukommelses-B-cellepopulasjoner oppstår ved kroniske og akutte infeksjoner, hvorfor en malariainfeksjon fremkaller atypiske hukommelses-B-celler, hvorfor noen vaksiner gir livslang immunitet og andre ikke eller hvorfor plasma-B-celler blir overprodusert i autoimmune sykdommer, sier Jacobsen.

Anbefalte artikler