Poengtert anestesilærebok for raske oppslag og eksamenslesing

Johan Ræder Om forfatteren
Artikkel

Prout, Jeremy

Jones, Tanya

Martin, Daniel

Advanced training in anaesthesia

The essential curriculum. 558 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 75

ISBN 978-0-19-960995-6

Dette er en bok i serien «Oxford Higher speciality training» og utgir seg for å inneholde alt en kandidat trenger for å ta sin endelige spesialisteksamen i Storbritannia. Den er lagt oppe etter pensum og spesifiserte krav fra The Royal College of Anaesthetists, og forutsetter at man har avlagt grunneksamen og lest første bok i samme serie, Training in anaesthesia (Spoors C, Kiff K, red.).

Advanced training in anaesthesia har to deler. den første inneholder 10 kapitler innenfor anvendt basalvitenskap, og den andre 17 kapitler innenfor klinisk anestesi. Over 70 forfattere har bidratt, nesten alle er klinikere basert i London. Det er lite innslag av profilerte forskere på internasjonalt nivå. Et spennende grep er at mange unge spesialistkandidater er med i forfattergruppen, sammen med erfarne seniorkolleger.

Hvert kapittel er tydelig delt opp i underkapitler for hvert tema, som behandles kortfattet og poengtert, med utstrakt bruk av korte tabeller og punktoppstillinger. Det er enkelte strekfigurer og en håndfull svart-hvitt illustrasjoner. Det faglige innholdet, bedømt ut fra stikkprøver, synes greit, men knapt, mange steder nesten i telegramstil. Forfatterne tar i liten grad opp diskusjoner om kontroversielle og nye temaer, men nøyer seg med å henvise til at dette er diskutert. Eksempelvis savnes en omtale av nye perorale antikoagulantia og hvordan de skal håndteres perioperativt.

Et savn for dem som vil bruke boken til ajourføring og oppdatering, er den svært begrensede bruken av referanser. De fleste underkapitlene har kun med 2 – 3 forslag til videre lesing, ofte britiske guidelines, andre lærebøker eller en litt tilfeldig valgt artikkel.

Et ytterligere savn for norske anestesiologer vil være den begrensede behandlingen av intensivmedisin, akuttmedisin, regionalanestesi, postoperativ medisin, smerteklinikk og prehospital medisin, kun korte, små kapitler. En annen begrensning er at basal anestesiologi, herunder farmakologi, behandles i den andre grunnboken, slik at spesialistkandidater ikke får én fullgod lærebok mellom to permer, men bør ha begge. Til tross for disse begrensingene fremstår det som er igjen som oversiktlig og lettlest, med godt poengterte overskrifter og avsnitt, og et fyldig stikkordregister til slutt. Det finnes en lang liste med forklaring av de mange forkortelsene, som ikke alltid er intuitive for en ikke-engelsk leser.

Boken kan anbefales for leger under spesialisering, men da sammen med en mer basal grunnbok og gjerne et oppslagsverk med mer utfyllende tekst og diskusjon om enkelte temaer. Den egner seg godt for dem som skal ta en internasjonal eksamen, fordi den oppsummerer og konkluderer greit innenfor mange temaer. For trenede anestesiologer kan boken være nyttig for et oppslag eller en rask, kortfattet oppsummering av et tema, men erstatter ikke mer omfattende oppslagsverk eller aktuelle oversiktsartikler.

Anbefalte artikler