Gode intensjoner – usikker nytteverdi

Jørg Mørland Om forfatteren
Artikkel

Ysa, Tamyko

Colom, Joan

Albareda, Adrià

Governance of addictions

European public policies. 243 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 30

ISBN 978-0-19-870330-3

Utgivelsen er en forskningsrapport som utgår fra forskningsmiljøer knyttet til folkehelseinstituttet i Catalonia og universitet i Barcelona fra programmet ALICE RAP (Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe-Reframing Addictions Project). «Addictions» omfatter rusmidlene alkohol, nikotin og illegale stoffer, samt pengespill og internett-«gaming». Boken er tenkt som et startpunkt før man «redesigns the governance of addictions in Europe».

Det er ikke bare styringen/ledelsen/håndteringen av avhengighetene som omtales, målet er også å gi en oversikt over rusmiddelpolitikken i Europa.

Metoden som er brukt, er relativt enkel. Forskerne har samlet inn opplysninger om generelle samfunnsindikatorer fra dokumenter fra 27 EU land pluss Norge. De har sett på nivået på velferdsstaten, religion, levekår, bærekraftige styringssystemer og korrupsjon. I tillegg er det samlet inn opplysninger om nasjonale strategier, handlingsplaner, lovgivning/forskrifter/straffenivåer og nasjonale evalueringer på rusmiddelfeltet. Det er fokusert på opplysninger om stoffene alkohol, tobakk, heroin og cannabis. Opplysningene er så syntetisert på en måte som ikke er lett å få tak på, blant annet for å vise om det foreligger forskjellige «typologier» for rusmiddelpolitikk i Europa.

Forskerne mener at det foreligger fire slike typologier, hvilket er interessant. Åtte land ses på som ledende når det gjelder håndteringen av illegale stoffer: Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal og Spania. Disse landene berømmes for internasjonalt best vurdert politikk med hensyn til illegale stoffer, samt sin proaktive holdning overfor disse. Norge har havnet i en gruppe som blant annet er karakterisert av å ha fokus på legale stoffer, og som bruker kunnskapsbaserte regulatoriske tiltak for å redusere så vel tobakks- som alkoholforbruket.

Anmelderen kan vel si seg delvis enig i denne karakteristikken for Norges del, men overraskes av at land som Frankrike og Irland har havnet i samme gruppe. En del andre karakteriska som trekkes frem for vår gruppe, er også litt overraskende. For eksempel er det at det foregår en omfattende smugling av alkohol og tobakk inn i Norge fra Sverige og Danmark ikke noe de fleste av oss til daglig får inntrykk av.

Tanken bak boken er spennende, og man får inntrykk av at mange av analysene er interessante, men sitter også med en viss tvil om hvor korrekte de er. Jeg er usikker på hvor mange som vil ha nytte av boken.

Anbefalte artikler