En overlevelsesguide til skjelettrøntgen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Raby, Nigel

  Berman, Laurence

  Morley, Simon

  Accident & emergency radiology

  A survival guide. 3. utg. 380 s, ill. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2015. Pris USD 57

  ISBN 978-0-7020-4232-4

  Accident & Emergency Radiology. A survival guide er nå kommet i tredje utgave. Som forfatteren understreker i forordet er ikke dette en lærebok i ortopedisk radiologi, men en overlevelsesguide rettet mot alle som må forholde seg til vanlige røntgenbilder ved hovedsakelig ortopediske problemstillinger, men også ved akutte tilstander i thorax og abdomen.

  Boken er delt opp i kapitler som tar for seg skjelettet fra topp til tå, samt egne kapitler om thorax, abdomen og fremmedlegemer. Det er også egne kapitler for kraniet og albuen hos barn, som jo kan være ekstra utfordrende. Hvert kapittel er systematisk bygd opp med avsnitt om normal anatomi, systematisk tolking av røntgenbildene, de vanligste frakturene, de uvanlige frakturene og til slutt vanlige fallgruver. Det er fokusert mest på de vanlige frakturene, mens de uvanlige er også kort beskrevet.

  Boken legger vekt på systematisk tolking av røntgenbilder for å oppdage de frakturene som kan være vanskelig å se ved første øyekast. Teksten er for det meste presentert i punktform, noe som fungerer bra da det er mange røntgenbilder som tydelig viser det teksten beskriver. Siden forrige utgave er det laget mange nye illustrasjoner av normal skjelettanatomi, men også illustrasjoner av viktige patologiske poenger som kan ses på røntgenbildene. Det er lagt mindre vekt på de akutte tilstandene i thorax og abdomen, men også disse kapitlene fungerer bra som en innføring.

  Dette er en svært god bok som systematisk dekker mye av det man som radiolog og ortoped må forholde seg til på vakt når det kommer til akutt ortopedi. Boken anbefales for alle leger i spesialisering i radiologi og ortopedi, samt andre spesielt interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media