Morten Sandbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Sandbu

Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
De siste 10 – 15 årene har det vært en sterk økning i antall utenlandske leger i Norge, til nå (2014) ca. 3 900 eller en seksdel av alle leger i yrkesaktiv alder. Samme utvikling har man sett i USA,...
Morten Sandbu
10.03.2015
Weidle, Bernhard OCD-behandling for barn og unge En praksismanual. 212 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-46381-3 Dette er, som undertittelen sier, en...