Morten Sandbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Sandbu

Morten Sandbu
03.04.2020
In July 1918, the Spanish flu came to Andøya island. The municipal medical officer, Christian Fredrik Rossow, wrote an account of his experience of the epidemic. His descriptions have clear...
Morten Sandbu
27.03.2020
I juli 1918 kom spanskesyken til Andøya. Kommunelege Christian Fredrik Rossow nedtegnet sine erfaringer med epidemien. Hans beskrivelser har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi. Kart over...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
De siste 10 – 15 årene har det vært en sterk økning i antall utenlandske leger i Norge, til nå (2014) ca. 3 900 eller en seksdel av alle leger i yrkesaktiv alder. Samme utvikling har man sett i USA,...
Morten Sandbu
10.03.2015
Weidle, Bernhard OCD-behandling for barn og unge En praksismanual. 212 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-46381-3 Dette er, som undertittelen sier, en...