()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Markedsføringsloven gir klare regler for hva vi kan reklamere for, til hvem og på hvilken måte. Loven forbyr urimelig handelspraksis, og dette defineres som følger: «En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.» Loven blir brutt iblant, men vi er forhåpentligvis blitt generelt mer forsiktig med bastante påstander og superlativer i reklame enn man var i 1920-årene. Her følger noen få eksempler på annonser fra nr. 9/1925 som sto under vignetten Meddelelser fra den norske lægeforenings bureau og sekretariat (Tidsskr Nor Lægeforen 1925; 32: 3 – 16).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media