Tidligere i tidsskriftet
09.02.2016
I Tidsskriftet har det nylig vært flere artikler der man ved hjelp av statistikk har søkt å påvise og motbevise forskjellige fenomeners årstidsvariasjoner/ukedagsvariasjoner/tallverdivariasjoner. Dr...
10.02.2015
Markedsføringsloven gir klare regler for hva vi kan reklamere for, til hvem og på hvilken måte. Loven forbyr urimelig handelspraksis, og dette defineres som følger: «En handelspraksis er urimelig...
25.06.2013
Hvit frakk og stetoskop rundt halsen, det er det typiske bildet av en lege. Allerede i 1816 fant René Laënnec (1781 – 1826) opp stetoskopet, og gjennom årene har det naturligvis kommet nye varianter...
15.11.2011
I 1930-årene var Tidsskriftets spalter åpne for legenes beretninger om sine «oppfinnelser» og praktiske knep i pasientbehandlingen. Kanskje skulle vi hatt en tilsvarende spalte nå? Doktor Krohn fra...
20.09.2011
Annonsene i Tidsskriftet skal være saklige, pålitelige og opplysende. Så streng har man ikke alltid vært. I Tidsskriftet nr. 22/1938 lokker produsenten med gratisprøver for å få legene til å anbefale...