Risiko for atrieflimmer hos friske middelaldrende menn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høyt normalblodtrykk, høy kroppsmasseindeks samt lav arbeidspuls hos menn i god fysisk form ser ut til å være en indikasjon på senere atrieflimmer.

  Irene Grundvold. Foto: Privat
  Irene Grundvold. Foto: Privat

  Forekomsten av atrieflimmer er sterkt økende i befolkningen. For effektiv og målrettet forebygging er det nødvendig å kjenne til forhold som kan gi økt risiko for å utvikle atrieflimmer. I mitt doktorarbeid har jeg og mine medforfattere sett på slike faktorer.

  Vi har analysert data fra 2 014 friske norske menn i alderen 40 – 60 år som ble grundig undersøkt i 1972 – 75 og fulgt til 2007. Opplysninger om sykdom og død er hentet fra sykehusjournaler og Dødsårsaksregisteret. Data er analysert ved klassiske epidemiologiske statistiske metoder.

  I løpet av 35 års oppfølging utviklet 270 menn (13 %) atrieflimmer. Gjennomsnittlig debutalder var 70 år. Resultatene indikerte at ikke bare høyt blodtrykk, noe som er velkjent, men også blodtrykksverdier i øvre normalområde ser ut til å være en indikasjon på senere atrieflimmer. I tillegg fant vi at høy kroppsmasseindeks ga økt risiko for atrieflimmer, men signifikant kun hos menn med fysisk kapasitet lavere enn gjennomsnittet, bedømt ved maksimal sykkelbelastningstest.

  Menn i god fysisk form som hadde lav arbeidspuls ved moderat belastning på ergometersykkel, hadde også høy langtidsrisiko for atrieflimmer. Spesielt var risikoen økt dersom de samtidig hadde forhøyet blodtrykk.

  Våre langtidsresultater gir ny kunnskap om sammenhengen mellom lett målbare kliniske variabler og fremtidig risiko for atrieflimmer hos i utgangspunktet friske menn.

  Disputas

  Irene Grundvold disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26.5. 2014. Tittelen på avhandlingen er Long-term predictors of atrial fibrillation in healthy middle-aged men.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media