Irene Grundvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hjertemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål 

og

Avdeling for hjertesykdommer

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Irene Grundvold er ph.d. og seksjonsoverlege.

Artikler av Irene Grundvold
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media