Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Høyintensiv trening kan svekke hjertefunksjonen til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hos genbærende familiemedlemmer som ikke har utviklet sykdom.

Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix

Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC) er en arvelig form for kardiomyopati, der hjertemuskelceller nekrotiserer og gradvis blir erstattet med fett- og bindevev. Denne prosessen disponerer for ventrikulære arytmier. Trening gir økt risiko for arytmier, og sykdommen er forbundet med idrettsdød og plutselige dødsfall hos unge mennesker.

I en studie som nylig er publisert i European Journal of Heart Failure, har man undersøkt hvordan høyintensiv fysisk aktivitet påvirker myokardfunksjonen til pasienter med denne formen for kardiomyopati og deres friske familiemedlemmer med den samme sykdomsmutasjonen (1). I alt 110 personer, 65 med sykdom og 45 mutasjonspositive familiemedlemmer, ble undersøkt. Høyintensiv trening ble definert som ≥ 4 timer hard fysisk aktivitet per uke i minst seks år. Alle pasientene og familiemedlemmene ble undersøkt med ekkokardiografi og MR av hjertet. De som drev høyintensiv trening, hadde redusert biventrikulær funksjon sammenliknet med de andre – dette gjaldt både dem med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og mutasjonspositive familiemedlemmer. Treningsintensitet og treningsmengde var assosiert med nedsatt funksjon av høyre og venstre ventrikkel.

– Denne studien gir verdifull informasjon og støtter anbefalingen om at høyintensiv trening skal frarådes til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati, sier Jan Pål Loennechen, som er overlege og førsteamanuensis ved St. Olavs hospital. – Hvilke råd man skal gi til mutasjonspositive slektninger uten tegn til sykdom er mer usikkert. Mye tyder på at også disse bør unngå høyintensive treningsformer. Det er viktig å påvise arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati så tidlig som mulig for å unngå sykdomsprogrediering og plutselig død, og for å kunne finne et fornuftig treningsnivå for pasienten, sier Loennechen.

Anbefalte artikler