Konisering gir økt risiko for prematur fødsel

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Omfattende eksisjon av vev ved cervikal intraepitelial neoplasi dobler risikoen for både for tidlig fødsel og for fødsel lenge før termin.

Flere studier har vist at kirurgisk behandling av cervikal intraepitelial neoplasi er forbundet med økt risiko for prematur fødsel, men det er uklart hvordan omfanget av eksisjon påvirker risikoen. Dette er nylig undersøkt i en pasient-kontroll-studie med mer enn 1 300 kvinner som hadde født i uke 20 – 36, valgt ut fra en kohort på rundt 11 500 kvinner med minst én histologisk prøve tatt med kolposkopi (1).

Risikoen for prematur fødsel var ikke større hos kvinner med en tidligere liten eksisjon (< 10 mm) enn hos kvinner med en diagnostisk biopsi (absolutt risiko 7,5 % versus 7,2 %). Kvinner med middels (10 – 14 mm), stor (15 – 19 mm) og veldig stor (≥ 20 mm) eksisjon hadde høyere risiko, henholdsvis 9,6 %, 15,3 % og 18,0 %, sammenliknet med kvinner med liten eksisjon. Det samme mønsteret ble observert for de 161 kvinnene som hadde født i uke 20 – 31. Tid mellom fødsel og kolposkopi/behandling syntes ikke å ha betydning for risikoen.

– Det har tatt lang tid å få de medisinske miljøene til å ta innover seg at konisering er en behandlingsmetode som har innflytelse på graviditetsutfallet, sier Susanne Albrechtsen, som er klinikkoverlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus.

– Denne studien har en velegnet design, og den bekrefter at det å fjerne en del av livmorhalsen, såkalt konisering, ved celleforandringer, gir økt risiko for å føde for tidlig. Omkostningene for hver eneste ekstremt for tidlig fødsel er store, både for det enkelte individ og familien. Resultatene taler for å anbefale metoder og teknikker der minst mulig cervikalt vev blir fjernet hos kvinner i fertil alder, sier Albrechtsen.

Anbefalte artikler