Kardiovaskulær sykdom og kjønnsforskjeller

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Middelaldrende menn og kvinner har omtrent samme livstidsrisiko for kardiovaskulær sykdom, men det er store forskjeller i sykdoms-manifestasjon og alder ved sykdomsdebut.

Forekomsten av kardiovaskulær sykdom er ulik hos kvinner og menn, men forskjeller i livsstidsrisiko og når sykdom inntreffer for første gang er ikke tilstrekkelig kartlagt. Dette er nylig undersøkt i en prospektiv kohortstudie med over 8 400 personer over 55 år uten kjent kardiovaskulær sykdom i Nederland (1).

Etter opptil 20 års oppfølging var livstidsrisikoen for kardiovaskulær sykdom for menn ved 55 års alder beregnet til 67 %. For kvinner var den 66 %. Risikoen for første tilfelle av slik sykdom hos menn var 27 % for koronar hjertesykdom, 23 % for cerebrovaskulær sykdom, 15 % for hjertesvikt og 2,3 % for død av annen kardiovaskulær sykdom. For kvinner var tallene henholdsvis 17 %, 30 %, 18 % og 2,1 %.

– Dette er interessante og viktige funn fra en studie utført med gode metoder. Det er rimelig å anta at funnene også gjelder for den norske befolkning, sier professor Kaare Harald Bønaa, som er overlege ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital. – Studien viser at to av tre middaldrende menn og kvinner før eller senere vil bli rammet av kardiovaskulær sykdom. Menn rammes tidligere enn kvinner og ofte først av koronarsykdom, mens kvinner rammes ofte først av hjerneslag eller hjertesvikt.

En svakhet ved studien er at man kun har inkludert personer over 55 år, sier Bønaa. – Den beskriver derfor ikke den totale livstidsrisikoen for kardiovaskulær sykdom. Likevel er studien en påminnelse om at kardiovaskulær sykdom er en dominerende årsak til sykdom og død for både menn og kvinner, sier han.

Anbefalte artikler