Nils Gunnar Mowe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nils Gunnar Mowe (f. 1929) er dr.med. og pensjonert spesialist i indremedisin og arbeidsmedisin. Hans doktoravhandling fra 1986 hadde tittelen: «Malignant mesothelioma in Norway. Epidemiological, aetiological and medico-legal aspects».

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: nigunmo@online.no

Artikler av Nils Gunnar Mowe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media