Jon Michael Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Michael Gran

Jon Michael Gran, Mats Julius Stensrud
22.03.2021
Formålet med en dataanalyse kan grovt deles inn i tre kategorier: deskripsjon, prediksjon og kausal inferens. Sistnevnte mål, å kvantifisere den kausale effekten av en intervensjon eller behandling,...
Jon Michael Gran, Mats Julius Stensrud
09.11.2020
I Tidsskriftet nr. 15/2020 publiserte vi en kommentar til artikkelen «Randomisering under en pandemi», av Mats Julius Stensrud og Jon Michel Gran. I kommentaren argumenterte Atle Fretheim og Martin...
Mats Julius Stensrud, Jon Michael Gran
23.06.2020
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi? Koronapandemien har gitt rom for mange forhastede...
Jon Michael Gran
24.02.2015
Li, Jialiang Ma, Shuangge Survival analysis in medicine and genetics 364 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 64 ISBN 978-1-4398-9311-1 Levetidsanalyse har en sentral rolle i medisinsk...