Hanne Frøyshov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Frøyshov

Hanne Frøyshov
24.02.2015
Robert, Ladislas Fulop, Tamas Aging Facts and theories. 215 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 196 ISBN 978-3-318-02652-8 På bokens bakside angis målgruppen å være ganske bred, fra...