Greit om medisinplanter i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paulsen, Berit Smestad

  Ekeli, Hege

  Ringertz, Signe Holta

  Medisinplanter

  163 s, ill. Trondheim: Museumsforlaget, 2014. Pris NOK 350

  ISBN 978-82-83050-09-7

  Forfatterne har ønsket å forene et botanisk, medisinsk, farmasøytisk og kulturhistorisk perspektiv på planter som brukes eller har vært brukt som medisin i Norge. Det synes vi de lykkes med.

  Boken er populærvitenskapelig anlagt og belyser et tema som er relevant og interessant både for fagfolk og for folk flest. Det er ikke spesifikt angitt hvilke lesergrupper den henvender seg til. Språk og stil er gjennomgående folkelig, og flere steder er det gjengitt anekdoter eller kuriosa med kommentarer fra forfatterne. Imidlertid finnes en viss bruk av faguttrykk fra medisin og farmasi som den jevne planteentusiast eller naturmedisininteresserte ikke nødvendigvis kjenner.

  Formatet er hendig, og teksten er systematisk og godt bygd opp. Innledningen gir en grei oversikt over medisinplantenes lange historie og hvordan de navngis og behandles i prosessen fra planter til plantebaserte legemidler. Et viktig avsnitt i innledningen omhandler medisinplanters legale status. Kunnskap om hva som skiller et «plantebasert legemiddel med veletablert bruk» fra et «naturlegemiddel», er viktig for de som hyppig er kunder i helsekostbutikken.

  Hver omtalte plante har fått en dobbeltside. Tekstene har en fast oppbygning som gjør det lett å finne frem. Boken er rikt illustrert med fine fargefotografier og tegninger. Bak er det en oversikt over kilder og litteratur, samt en oversikt der de omtalte plantene er sortert under bruksområder med ATC-kode. Forfatterne har valgt å liste opp kildene bakerst i boken, uten løpende henvisning eller fotnoter. Dette kan kanskje oppfattes som en svakhet av det profesjonelle publikum, men gjør teksten mer leservennlig.

  De sytti plantene som omtales, favner fra blåbær og kjerringrokk til ginseng og pelargoniumen i vinduskarmen. Vi setter et lite spørsmålstegn ved om forfatterne mener at alle plantene har like stor relevans i en norsk setting. Det er generelt viet mer plass til å beskrive kjent innhold og effekt enn bivirkninger og forsiktighetsregler, muligens av plasshensyn. Vi er usikre på om de oppgitte internettadressene også er brukt som kilder. Adressene spriker fra anerkjente forskningsbiblioteker til kommersielle foretak som selger urtemedisiner på nett.

  Alt i alt anser vi dette som en lett tilgjengelig og god introduksjonsbok for de som vil lære mer om medisinplanter i Norge. Forsiktighetsregler/pasientsikkerhet ved bruk av medisinplanter kunne med fordel vært mer inngående behandlet, og henvisninger til utdypende lesning noe mer kritisk utvalgt.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Berit Smestad Paulsen deltar i et prosjekt som ledes av NAFKAM, men undertegnede har ingen rolle i dette prosjektet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media