Anita Salamonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita Salamonsen

Arne Johan Norheim, Vinjar Fønnebø, Anita Salamonsen
05.04.2016
The course of serious disease is difficult to predict, even for experienced clinicians. In the encounter with complementary and alternative medicine (CAM), patients occasionally experience an...
Linda H. Nesby, Anita Salamonsen
05.08.2014
Innenfor humanistisk helse- og sykdomsforskning anses litterære tekster som en kilde til innsikt omkring sykdom og helse. Vekten har ligget hos pasienten som tekst, sykdom som litteratur eller legen...
Anita Salamonsen, Ola Lillenes
10.02.2015
Paulsen, Berit Smestad Ekeli, Hege Ringertz, Signe Holta Medisinplanter 163 s, ill. Trondheim: Museumsforlaget, 2014. Pris NOK 350 ISBN 978-82-83050-09-7 Forfatterne har ønsket å forene et botanisk,...
Arne Johan Norheim, Vinjar Fønnebø, Anita Salamonsen
05.04.2016
Forløp ved alvorlig sykdom er vanskelig å forutse, selv for erfarne klinikere. I møte med alternativ behandling opplever pasienten tidvis en uforklarlig endring. Noen opplever en uventet positiv...