Anita Salamonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anita Salamonsen (f. 1963) er cand.polit., ph.d. og seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anita Salamonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media