Redaksjonen svarer:

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Det er fint at Iver Mysterud tar opp den forvirrende terminologien omkring en høyst aktuell infeksjonssykdom. Det er lett å være enig i at «borreliose» er et enklere uttrykk for den samme infeksjonstilstanden som «Lyme-borreliose». Nettsøk indikerer at kortformen nå er mest brukt på norsk, slik det gjerne er med kortformer. Mysteruds egne tall fra søk på Google og Retriever bekrefter da også at det ser ut til at «borreliose» gradvis overtar for «Lyme-borreliose» som den foretrukne termen på norsk, både i massemedier og på internett. I Tidsskriftets arkiv gir kombinasjonen av «Lyme» og «borreliose» 49 treff, mens «borreliose» uten «Lyme» bare gir 20 treff. Ser man litt nærmere på tallene, er hele ti av disse 20 treffene imidlertid fra inneværende år, mens åtte er fra 2005 eller tidligere. For den sammensatte formen er tendensen motsatt. Det ser derfor ut til at enklere termen borreliose gradvis tar over også i Tidsskriftet.

Internasjonalt er likevel ikke trenden så tydelig. Ved søk i PubMed gir «Borreliosis» uten «Lyme» om lag 3 000 treff, hvorav drøyt 130 fra det siste året, mens «Lyme disease» gir rundt 9 900 treff, hvorav i overkant av 330 fra det siste året, og «Lyme borreliosis» omtrent 2 300 treff, hvorav drøyt 100 fra det siste året. Sammensetninger med «Lyme» er således fortsatt svært vanlige internasjonalt og brukes også i nyere oversiktsartikler i de største medisinske tidsskriftene (1 – 3). Det er derfor tydelig at alle tre termene fortsatt er i aktiv bruk i internasjonal faglitteratur. I Norge har Store norske leksikon både oppslagsordet «Lyme-borreliose» (4) og «borreliose» (5).

Termen som anbefales i Tidsskriftets ordliste, «Lyme-sykdommen», er imidlertid lite brukt (6). Mysterud har rett i at ordlisten kan trenge en revisjon på dette punkt. Allikevel – vi tror ikke tiden er moden for å kreve at forfattere skal slutte å bruke ordsammensetninger med Lyme. Til det er slike varianter for utbredt både internasjonalt og nasjonalt. De ulike termene kommer nok ennå en stund til å leve side om side. Selv om barnet ikke er kjært, kan det ha flere navn.

Anbefalte artikler