Stamceller gir håp om legemidler mot kortvoksthet

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

En ny metode basert på induserte stamceller fra hud kan åpne for utvikling av legemidler mot akondroplasi.

Akondroplasi er den vanligste formen for kortvoksthet og kan skyldes spontane mutasjoner i genet for fibroblastvekstfaktorreseptor 3 (FGFR3). Mangel på humane sykdomsmodeller har hemmet utviklingen av medikamentell behandling. I en studie som nylig er publisert i Nature, ble fibroblaster fra hudceller til pasienter med akondroplasi reprogrammert til induserte stamceller (iPSC), som deretter ble differensiert til bruskpartikler (1). Disse bruskpartiklene vokste unormalt i kultur, i motsetning til det man ser i kontrollprøver fra friske personer. Statiner, som har anabole virkninger på bruskceller, normaliserte utviklingen av brusken og forbedret veksten hos akondroplastiske mus.

– Selv om denne in vitro-modellen ikke reproduserer alle trekkene ved den unormale vekstsoneaktiviteten som fører til kortvoksthet, er det en lovende metode som kan brukes til systematisk søking og prøving av kjemikalier med positiv virkning på bruskcelleaktivitet, sier Bjørn Reino Olsen, som er professor i utviklingsbiologi og forskningsdekan ved Harvard School of Dental Medicine i Boston, USA.

– Studien viser hvordan reprogrammeringsmetoder for pasientfibroblaster til induserte stamceller kan brukes til å etablere modeller for viktige trekk ved selv kompliserte utviklingsanomalier. Det må imidlertid understrekes at celleaktiviteten i bruskpartikler in vitro på ingen måte rekapitulerer alle trinnene i prosessene som ligger til grunn for lengdevekst i skjelettet. – Kjemikalier som har bruskcellemodulerende effekter in vitro må derfor gjennom omfattende prøving i dyremodeller før man kan prøve dem på pasienter, sier Reino Olsen.

Anbefalte artikler