Økt dødelighet ved genetisk lave nivåer av vitamin D?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Variasjoner i vitamin D-relaterte gener kan være assosiert med økt dødelighet av kreft og andre sykdommer

Lave konsentrasjoner av vitamin D er assosiert med økt dødelighet, men det er usikkert om tilskudd av vitamin D fører til redusert dødelighet. I en mendelsk randomisert analyse av nesten 100 000 personer av dansk avstamning er det nå undersøkt om genetisk lave plasmanivåer av 25-hydroksyvitamin, som er markør for vitamin D-status, er assosiert med økt dødelighet (1).

Personene ble genotypet for de vitamin D-relaterte genene DHCR7 og CYP2R1, og det ble observert avtagende 25-hydroksyvitamin D-nivåer med økende antall endringer i genene. Genetisk reduksjon av 25-hydroksyvitamin D med 20 nmol/l ga 30 % økt risiko for totaldød, 43 % økt risiko for kreftdød og 44 % økt risiko for død av annen sykdom. Genetisk lave nivåer av 25-hydroksyvitamin D var ikke assosiert med kardiovaskulær dødelighet.

– Dette er en stor og innovativ studie med mange styrker, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret. Det er særlig spennende at de finner en sammenheng mellom antall genetisk endringer i DHCR7 og CYP2R1 og plasmanivå av 25-hydroksyvitamin D.

Hittil har man studert betydningen av 25-hydroksyvitamin D-nivå basert på én måling, på ett tidspunkt, som ikke er nok til å si om sammenhengen mellom vitamin D og sykdom eller dødelighet er kausal. Genetisk bestemt nivå av 25-hydroksyvitamin D, derimot, uttrykker et langtidsnivå, og resultatene fra denne studien indikerer kausalitet. Likevel vil man ikke kunne gi generelle anbefalinger til befolkningen om å øke inntak av vitamin D. Resultatene indikerer ikke-lineæritet, og de som har adekvate nivåer (> 50 nmol/l), vil ikke ha fordelaktig endring i mortalitet ved å øke sitt vitamin D-nivå, sier Robsahm.

Anbefalte artikler