Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Akupunktur med nåler og laser gir ikke mer lindring enn placebo ved kroniske knesmerter.

Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto

I en nylig publisert studie undersøkte man effekten av akupunktur mot kroniske kneskader som hadde vart i minst tre måneder (1). Nesten 300 pasienter, alle over 50 år, ble randomisert til akupunktur med nåler, akupunktur med laser, akupunktur med narrelaser eller ingen behandling i 12 uker – den siste gruppen var ikke klar over at de var med i en behandlingsstudie. For å minimere skjevheten av forutinntatte holdninger om akupunktur ble et såkalt Zelen-design for kliniske studier anvendt.

Etter 12 uker hadde verken nåleakupunktur eller laserakupunktur bedre effekt på smerter eller funksjonsmål enn narrelaserakupunktur. Nåleakupunktur og laserakupunktur viste noe bedre effekt enn ingen behandling etter 12 uker, men ikke etter 52 uker. De som fikk nåleakupunktur hadde noe bedret funksjon etter 12 uker sammenliknet med dem som ikke fikk behandling, men ikke sammenliknet med dem som fikk narrelaserakupunktur.

– I tillegg til selve resultatene er denne publiserte studien forbilledlig ved å vise hvordan man kan kontrollere for placebopåvirkning. Både forskere og forskningsetiske komiteer bør merke seg metoden som er anvendt, sier Trond Markestad, professor ved Universitetet i Bergen og forskningskoordinator ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

– Placeboeffekten er gammel kunnskap, men det er først de senere årene vi er blitt oppmerksom på hvor sterk den kan være og hvor vanskelig det kan være å unngå den i intervensjonsstudier, sier Markestad, som var leder i Rådet for legeetikk inntil 2013. Da Rådet uttalte seg om alternativ behandling i 2012, kom det innspill fra flere kilder som mente at akupunktur kanskje kan ha effekt på noen smertetilstander (2).

Anbefalte artikler