Sigrun Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrun Halvorsen

Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Jørund Langørgen
16.03.2020
Each year, approximately 13 000 Norwegians are hospitalised with acute myocardial infarction ( 1 ). Patients with established coronary artery disease are at increased risk of further cardiovascular...
Torgeir Bruun Wyller, Irene Grundvold, Sigrun Halvorsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Ole Morten Rønning, Per Morten Sandset
30.03.2020
Professor og overlege Eivind Berge døde av kreft 6. februar, 55 år gammel. Tilbake står hans kone Hilde, hans tre barn Sindre, Trude og Sivert, hans foreldre Edel og Kjell, og alle...
Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Jørund Langørgen
09.03.2020
Hvert år innlegges ca. 13 000 nordmenn med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Pasienter med etablert koronarsykdom har økt risiko for nye kardiovaskulære hendelser og tidlig død ( 2 )...
Sigrun Halvorsen
17.01.2008
Hjerte- og karsykdom er fortsatt den hyppigste dødsårsak for kvinner i Norge, til tross for betydelig nedgang i hjerte- og kardødeligheten. Flere kvinner dør av hjerte- og karsykdom enn av alle...
Sigrun Halvorsen, Cecilie Risøe
24.09.2009
Til tross for betydelig nedgang i hjerte- og kardødeligheten i Norge er hjerte- og karsykdom fortsatt ledende dødsårsak for både kvinner og menn ( 1 ). 40 % av norske kvinner dør av hjerte- og...
Alf-Åge R. Pettersen, Carl Müller, Bjørn Bendz*, Sigrun Halvorsen, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
20.05.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er et av de viktigste behandlingsmålene for å bedre prognosen å begrense infarktstørrelsen. Bestemmelse av infarktstørrelse ved myokardperfusjonsscintigrafi med 99m-technetium...
Sigrun Halvorsen, Kurt I. Myhre, Terje Steigen, Jan Erik Nordrehaug, Torstein Gundersen, Rune Wiseth
23.01.2003
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig gjenåpning av den tilstoppede koronararterien viktig for pasientens prognose ( 1 ). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...
Sigrun Halvorsen, Carl Müller, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal (12) De siste ti årene har man diskutert om primær angioplastikk gir bedre resultater enn trombolytisk behandling ved akutt...
Johan H. Strømme, Sigrun Halvorsen, Per Frederichsen
30.10.2001
Kardialt troponin T i blodet regnes i dag som en nærmest 100 % spesifikk markør på myokardskade (1, 2). Troponin T viser også en meget høy diagnostisk sensitivitet. Man har beregnet at en akutt skade...
Sigrun Halvorsen, Per M. Thorsby, Egil Haug
22.01.2004
Androgene anabole steroider brukes av idrettsutøvere og kroppsbyggere for å øke muskelmasse og styrke. Spesielt innenfor den ikke-organiserte idretten har misbruket økt betydelig de siste årene. Bruk...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Hvert år blir ca. 13 000 nordmenn innlagt med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Flere studier har vist at kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn, at de har lengre...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Each year, some 13 000 Norwegians are admitted to Norwegian hospitals with acute myocardial infarction ( 1 ). Several studies have shown that women may have less clear symptoms and clinical findings...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Cardiovascular diseases constitute the most common cause of hospitalisation in Norway ( 1 ). Although the mortality rate for these diseases has fallen in Norway in recent years, ischaemic heart...
Annette Kristiansen, Linn Brandt, Eivind Berge, Anders Erik Astrup Dahm, Sigrun Halvorsen, Per Morten Sandset, Per Olav Vandvik
13.05.2014
Nye retningslinjer med 250 anbefalinger for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjene fra Norsk selskap for trombose og hemostase imøtekommer nye...
Arnljot Tveit, Sigrun Halvorsen, Eivind Berge, Torunn Sætre
13.05.2014
De nye norske retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse har egne kapitler om antitrombotisk behandling ved henholdsvis atrieflimmer, hjerneslag, kardiovaskulær sykdom og...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Hjerte- og karsykdommer er vanligste årsak til innleggelse i norske sykehus ( 1 ). Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert i Norge de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom en...
Sigrun Halvorsen
13.01.2015
Rubboli, Andrea Eeckhout, Eric Lip, Gregory Y.H. Percutaneous coronary intervention in the patient on oral anticoagulation 75 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 20 ISBN 978-...
Sigrun Halvorsen
23.02.2016
Løchen, Maja-Lisa Gerdts, Eva Kvinnehjerter En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer. 203 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 425 ISBN 978-82-05-46397-4 Forfatterne angir at...