God norsk innføringsbok til forståelse av rus- og avhengighetsproblematikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hole, Reidar

  Forebygging og behandling av rusproblemer

  En innføring. 192 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-02078-5

  Psykolog og tidligere fagdirektør ved Rusbehandling Midt-Norge har skrevet en bok om rus og avhengighetsbehandling. Som leder av Kompetansesenter Rus (KoRus) i Midt-Norge utviklet Reidar Hole senteret til et veldrevet senter med godt omdømme. Han var sentral i Helsedirektoratets arbeid med å lage ny nasjonal retningslinje for behandling av rusmiddelproblemer. Her kom hans store og solide fagkunnskap til god nytte. Hans triste, tidlige dødsfall etterlater seg et tomrom. Holes nyttige lærebok kom ut kun noen få uker før han døde.

  Denne boken formidler noe om rus- og avhengighetsproblematikk på en forståelig måte, med passe ydmykhet ovenfor at problemene og kunnskapene er mangslungne, og med god innsikt i hva evidensen sier. Mer kan man ikke forlange av en bok.

  Hole sier i innledningen at han henvender seg til studenter, brukere, fagfolk, beslutningstakere og andre interesserte. Utgivelsen vil passe godt for studier på bachelornivå, men kan selvsagt også leses med utbytte av masterstudenter, samt av leger og psykologer. Den omtaler på en god og likefrem måte hvordan bruk, skadelig bruk og avhengighet av rusmidler utvikler seg (tre kapitler), om utbredelsen av bruk og problemer (ett kapittel) og om forebygging og behandling (to kapitler), i tillegg til pårørende, politikk og lover og regler i et avsluttende kapittel. Vi får en innføring i konsekvenser av bruken for den enkelte, men også for familien og samfunnet.

  Boken har et klart og lettfattelig språk. Den er velsignet fri for fagspesifikke standpunkter med utgangspunkt i gamle profesjonskonflikter. Den presenterer kunnskap og ikke ståsted, noe som gjør den til en sann bidragsyter til dannelse og utdanning. Hvert kapittel innledes med noen enkle retoriske spørsmål relatert til det resten av kapitlet skal belyse. Og kapitlene leverer på det.

  Det er mange gode praktiske eksempler på intervensjoner og administrative tiltak, blant annet eksempler på hva som er individuell plan, og hvordan den skal brukes. Det skrives fint om behandlingsplan og samarbeid mellom ulike institusjoner. Det er noen få, men godt illustrerende figurer og tabeller. Skulle man ønsket seg noe, måtte det være noen enkle intervensjonsgrep som lett kan anvendes.

  Det er klart det finnes mer helhetlige og omfattende bøker. Men noen trenger å lese mer kortfattet om dette feltet. Vi trenger derfor slike bøker som Reidar Hole har skrevet, og innenfor det oppdraget forfatteren har gitt seg selv, leveres det bra.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media