Døvhet til besvær

Maja Husa Jakobsen Om forfatteren
Artikkel

du Feu, Margaret

Chovaz, Cathy

Mental health and deafness

296 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris: GBP 26

ISBN 978-0-19-986075-3

Dette er en lettfattet introduksjon til de døves verden. Boken passer godt for leger, sykepleiere og annet helsepersonell som av og til jobber med døve pasienter, men også for de som jobber mye med døve.

Den er delt inn i 21 korte kapitler og handler mest om de som er født døve, eller som er blitt døve i ung alder. Boken omtaler kortfattet temaer om blant annet barn, ungdom, eldre, relasjon til foreldre, utdanning, utfordringer i samfunnet, døvhet i historisk perspektiv, rettsmedisinske utfordringer, klinisk vurdering av døve, behandling av døve, schizofreni, bipolaritet og depresjon. Døvblitte og døvblinde nevnes kort i egne kapitler. Teksten er enkel og lettlest, med hovedfokus på selve døvheten.

Viktigheten av språkutvikling, eller mangel på sådan, kommunikasjon og kommunikasjonsform nevnes spesielt. Mestrer egentlig pasienten skriftlig kommunikasjon? Tror du at døve kan forstå det du sier, ved å lese på leppene? Hvordan skal man bruke tolk, og hva er tolkens rolle? Det er lett å trå feil.

Det unike med boken er at alle kapitlene har en rekke korte, kliniske eksempler som illustrerer hvor lett det oppstår feil og misforståelser i møtet mellom hørende og døve. Og tro meg; det oppstår mange feil og misforståelser når denne pasientgruppen har behov for helsehjelp. Både underbehandling og overbehandling er vanlig, uten at de gode hjelperne skjønner hvor galt av sted det bærer.

Denne boken har vi ventet på, og den anbefales. Det hadde riktignok vært enda bedre med en norsk bok som refererer til nordiske forhold, men alle de triste og/eller tragiske kliniske eksemplene som det refereres til, kunne like gjerne vært fra Norge.

Anbefalte artikler